15 December 2003

dAmN sAdDaM.


finally.i absolutely love cnn coverages.. i'm so glued to it right now. boy, did saddam age or what. it all happened saturday, 830PM baghdad time, at a hiding home near the tigris river. there are now explosions in baghdad, but they don't know who's doing it. saddam seems to be cooperating with his interrogators, confirming his identity and revealing information. president bush just declared in his speech that justice will now be served to the millions saddam denied justice to.this is an underground so-called "spider hole" where saddam was found. the hole was camouflaged with bricks and dirt with a depth of about 2 meters. a ventilation pipe enabled saddam to breathe while in hiding. (got that from cnn.com! puchang saddam yan, yan ang hasslefeck!!)

oh, osama.. please do not do anything utterly stupid. (isa ka pang hasslefeck ka!)

kUriMaO LiSt.


gusto ko mang isipin na walang mga kurimao sa mundo, (mga walang kwenta, walang silbi, at walang naidudulot na maganda) may mga tao na pilit talagang nangungurimao. dahil sa mga nangyari sa nakaraang ilang linggo, nais kong gumawa ng isang listahan ng mga kurimao.

1 - saddam hussein (mukha din siyang kurimao.)
2 - osama bin laden (di ko alam alin sa 1 at 2 ang mas mukhang kurimao.)
3 - fernando poe, jr. (sa contexto lang ng pagtakbo niya bilang pangulo, magaling naman siyang aksyon star.)
4 - people who steal cellphones (oo, masama pa rin ang loob ko.)
5 - joseph estrada and mike arroyo (pareho lang kayo.)
6 -

hmm.. wala pa akong maisip na iba sa ngayon. mukhang napaka-pulitikal naman ng listahang ito. mag-iisip pa ako ng idadagdag. kung mayroon kayong naiisip na kurimao, bukas ang aking comment box para diyan. salamat po.

i hAvE LOTR3 pReMiErE tiCkEtS!


waaaaah!! :) i'm so happy!! i'm going to globe's premiere of return of the king on wednesday, december 17, with justin, my brother jc, and my sister aissa. to think just the other day i was praying i get tickets to the premiere! hay, wow! the LoRd loves me indeed!

No comments: